Szanowni Państwo,

informujemy, że w wyniku zarządzeń wydanych w związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa została podjęta decyzja o przeprowadzeniu Konferencji dnia 11 września w formie online za pośrednictwem Microsoft Teams. Zachęcamy Państwa do udziału w Konferencji. Jednocześnie informujemy, że prace redakcyjne podjęte nad publikacją związaną z Konferencją podejmiemy już na początku sierpnia W związku z tym prosimy o przesłanie zgłoszeń czynnego udziału i nadesłanie artykułów do publikacji na adres resocjalizacja@umk,pl do dnia 31 lipca. Wymogi edytorskie znajdą Państwo na Naszej stronie w zakładce informacje organizacyjne -> wymogi edytorskie do artykułów.

Z pozdrowieniami,

Komitet Organizacyjny Konferencji 

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Rzeczywistość społeczna stanowić może punkt wyjścia do formułowania pytań dotyczących istotnych obszarów oddziaływań resocjalizujących. Kolejna VII Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji” stanowić będzie w zamierzeniu organizatorów płaszczyznę do wymiany poglądów oraz inicjowania dyskusji w zakresie kierunków rozwiązań dotyczących karania, terapii i resocjalizacji. W szczególności w płaszczyźnie prawnej, w perspektywie makro i mikrostrukturalnej oraz w odniesieniu do nowych rozwiązań w praktyce resocjalizacyjnej. Wzorem spotkań konferencyjnych z lat ubiegłych przewidujemy także dyskusje na temat zasad funkcjonowania instytucji penitencjarnych, w tym pytania o sposoby wykorzystywania nowych technologii w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, transformację formuł oddziaływań probacyjnych i zaangażowania społeczeństwa w wykonywanie orzeczeń sądowych, a także zamysł nad prewencją i profilaktyką. Zarysowane obszary konferencyjnej dyskusji w konfrontacji z doświadczeniami nowej rzeczywistości społecznej, otwierają przed prawnikami, kryminologami, penologami, pedagogami resocjalizacyjnymi, etykami oraz praktykami z kraju i zza granicy, przestrzeń do wymiany poglądów, dyskusji.