Browse the web faster with Firefox

Patroni konferencji

logotorun
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

box-shadowumk
Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Prof. Dr hab. Andrzej Tretyn

box-shadowlogownp
Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu
Dr hab. Piotr Petrykowski, Prof. UMK

box-shadow

logo-sw2
Dyrektor Generalny SW
Płk. Jacek Kitliński

box-shadow

1-111362
Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszczy
Insp. Krzysztof Zgłobicki

box-shadow

logo-wsks2
Wielkopolskie Stowarzyszenie
Kuratorów Sądowych

box-shadow

pracownia
Pracownia Profilaktyki,
Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej

box-shadow