Browse the web faster with Firefox

Seminarium

 

Sekcja Resocjalizacji działająca przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ma zaszczyt poinformować Państwa o organizowanym I Międzynarodowym Seminarium ,,Za kurtyną resocjalizacji. Droga do wolności”, które odbędzie się dnia 28 marca 2014 r. na terenie campusu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod honorowym patronatem Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych oraz Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Seminarium jest przeznaczone dla kręgu ludzi nauki, studentów i pracowników placówek o charakterze resocjalizacyjnym. Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie warunków do interdyscyplinarnej dyskusji nad badanymi zjawiskami. Osiągnięcie tego będzie możliwe dzięki seminaryjnej formie spotkania, które podzielone zostanie na sesję plenarną oraz panele tematyczne. Panele odpowiednio dotyczyć będą badanych zjawisk: demoralizacji, resocjalizacji, readaptacji.