Informacje

Konferencja odbędzie się dnia 24 kwietnia 2020 roku. Miejsce obrad zostanie wskazane w późniejszym terminie.  

Czynny udział

Czynny udział w konferencji będzie kwalifikowany w oparciu o nadesłane, najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r., jednostronnicowe abstrakty, z podaniem tytułu wystąpienia oraz głównych tez.
Po zakwalifikowaniu zgłoszenia, drogą mailową zostaną przekazane uczestnikom szczegółowe informacje organizacyjne.

Zgłoszenia wraz z abstraktem wystąpienia prosimy wysyłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Planowany czas wystąpień wynosi 15 minut.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (dla studentów 100 zł) - obejmuje koszt obiadu, serwisu kawowego, materiałów promocyjnych i konferencyjnych oraz publikacji pokonferencyjnej.

Bierny udział

Osoby zainteresowane biernym uczestnictwem w konferencji proszone są o dokonanie rejestracji elektronicznej do dnia 10 kwietnia 2020 r. oraz wniesieniu opłaty konferencyjnej 150zł do dnia 15 kwietnia 2020 r. Organizatorzy oferują pomoc w rezerwacji hotelu.

Koszty podróży pokrywają jednostki delegujące.

 

Opłaty

Opłatę z tytułu czynnego lub biernego uczestnictwa w konferencji prosimy uregulować przelewem na subkonto konferencji najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2020.

Wpłaty należy kierować na poniższe konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

Bank Millenium S.A. w Warszawie


nr rachunku: 45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
z dopiskiem: "Za kurtyną resocjalizacji", imię i nazwisko uczestnika


Wpłaty z zagranicy:

SWIFT: BIG B PL PW

IBAN: PL45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

 

Informacje

Wszelkie pytania oraz wątpliwości prosimy kierować do

Pani Mgr Danuty Mackojć

tel. 733 855 992

 

Dalsze informacje organizacyjne oraz szczegółowy porządek obrad zostaną umieszczone na stronie w późniejszym terminie.