KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Kierownik naukowy:       dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK

Członkowie komitetu:

       • mgr Danuta Mackojć
       • mgr Anita Kotlenga
       • mgr Angelika Kalinowska