Organizatorzy

 

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Andrzej Tretyn

Sekcja Resocjalizacji Studenckiego Koła Pedagogów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Zapraszają na

VII  Międzynarodową Konferencję Naukową

Za kurtyną resocjalizacji. 
Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań

 

Toruń, 11 września 2020.

 

 

RADA PROGRAMOWA: 

 

 • Prof. dr hab. Wiesław Ambrozik (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • Prof. dr hab. Marek Konopczyński (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Prof. dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. dr hab. Sławomir Przybyliński (Uniwersytet Warmińsko- Mazurski)
 • Prof. dr hab. Jarosław Utrat – Milecki (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Beata Przyborowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Prof.dr hab. Piotr Błajet (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Prof.  dr hab. Roman Leppert, ( Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • Dr hab. Mariusz Sztuka, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • Ks. Dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Dr hab. Aldona Nawój-Śleszyński, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Maciej Muskała (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • Prof. Artur Hartmann (University of Applied Science for Public Administration w Bremie)
 • Prof. George Nelson (Brigham Young University, Provo, Utah USA)
 • Dr hab. gen. Jevgen Barash (Director of the Institute of Criminal – Executive Service Kijów, Ukraina)
 • Ole Meldgaard (Kofoeds Skole Dania)
 • MA Robert Cotteller (z-ca dyrektora służb probacyjnych w Barnsley, Wielka Brytania)
 • Mark D. Atkinson (Dyrektor Texas Center of the Judiciary)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Kierownik naukowy:       dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK

Członkowie komitetu:

       • mgr Agnieszka Bandura,
       • mgr Anita Kotlenga
       • mgr Danuta Mackojć
       • mgr Karolina Nowak
       • Ilona Cichocka