Obszary tematyczne

- Profilaktyka i resocjalizacja w środowisku otwartym w obliczu współczesnych wyzwań

- Resocjalizacja w warunkach izolacji penitencjarnej w obliczu współczesnych wyzwań

- Perspektywa prawna i ustawodawcza obszaru resocjalizacji w perspektywie wyzwań społecznych 

- Stan badań w obszarze profilaktyki i resocjalizacji