Obszary tematyczne

Poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie karania

- możliwości legislacyjne w zakresie karania i wykonywania kary

- obszary działań w zakresie kar wolnościowych i izolacyjnych

- rozważania penologiczne  

Poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie terapii

- wielowymiarowość nurtów terapeutycznych

- instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy oddziaływań terapeutycznych

- obszary współdziałania podczas przebiegu terapii

Poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie resocjalizacji

- teoretyczne konteksty pedagogiki resocjalizacyjnej

- innowacyjność metod pracy z nieletnimi i dorosłymi sprawcami

- potencjał resocjalizacyjny pracy w środowisku otwartym