FORMULARZ
REJESTRACJI BIERNEJ

VII Międzynarodowa Konferencja


"Za kurtyną resocjalizacji.

Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”


Toruń, 11 września 2020 rok

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

Instytut Nauk Pedagogicznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Osoby zainteresowane biernym uczestnictwem w konferencji proszone są jedynie
o dokonanie rejestracji elektronicznej oraz wniesieniu opłaty konferencyjnej.
 


Opłatę z tytułu biernego uczestnictwa w konferencji prosimy uregulować przelewem
na subkonto konferencji.


UWAGA! FORMULARZ NIE SŁUŻY DO REJESTRACJI CZYNNEJ !!!


CAPTCHA